Roboty ziemne

Roboty ziemne to przede wszystkim wydobywanie gruntu naturalnego, jak i szeroko z nimi związane prace zasypowe, wyrównania terenu. Dzięki długoletniemu doświadczeniu przy użyciu odpowiedniego sprzętu firma JWM Jarosław Mynarski, świadczy usługi w zakresie:

  • wykopy kubaturowe pod duże i średnie inwestycje
  • wykopy fundamentowe
  • wykopy pod budynki mieszkalne, piwnice
  • wyrównanie i niwelacje terenu
  • wywóz i transport ziemi
  • stabilizację wraz z nasypywanie podłoża